Corso Torino, 34
Pinerolo (TO)
Tel. +39 0121 374158